Admin

In de gemeente Enschede kunt u vanaf nu 24 uur per dag sneller en gemakkelijker digitaal een melding over de openbare ruimte doen.

Dit kan via de smartphone, computer, laptop, tablet. Zo kan de gemeente Enschede sneller helpen en dragen we zelf bij aan een schoon, duurzaam en veilig Enschede.

Hoe werkt het?

Zie je in de openbare ruimte een mogelijk onveilige situatie, zoals een lantaarnpaal die stuk is, een gat in de weg of een boom met een loshangende tak boven de weg? dan kunt u dit melden via de website www.enschede.nl/meldingenopenbareruimte. Zorg er wel voor dat de optie ‘locatie’ op de telefoon of tablet is ingeschakeld. Er zal vervolgens een kaart verschijnen waar je op dat moment bent. Ook zijn bijvoorbeeld lantaarnpalen en speeltoestellen al zichtbaar op de kaart en zijn de bijbehorende gegevens gekoppeld. Veel informatie hoef je dus zelf niet meer in te vullen. Verder zie je of er al meldingen zijn gedaan over bepaalde situaties. (indien er reeds een melding is gedaan dan is het symbool roodgekleurd). Bij het aanklikken van een rood gekleurd symbool kunt u de informatie die erbij hoort inzien. Heb je zelf een melding gemaakt, dan zie je op de kaart ook alle informatie over jouw melding.

Spoed? Altijd Bellen!

Bij een onveilige situatie die vraagt om grote spoed bel je altijd naar de gemeente via telefoonnummer: 0534817600

Installatie (gemaakt met een iPhone):

Ga met uw smartphone naar www.enschede.nl/meldingopenbareruimte en klik onderaan op de website op “Ga verder…” en geef vervogens akkoord om de locatie te delen

Pathmos Melding Openbare Ruimte

Wil je een snelkoppeling maken op het beginscherm van de smartphone? Volg dan onderstaande stappen

In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode; op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Klik op onderstaande link om de te zien welke wegen zijn afgesloten.

Afgesloten Wegen

De Klachtencommissaris is een onafhankelijke instantie, waar burgers terecht kunnen met klachten over de gemeente Enschede, bijvoorbeeld over de dienstverlening of hoe ze zijn benaderd door ambtenaren.

Woensdagavond 1 februari is het wijkbeheerplan voor Pathmos gepresenteerd. In dit plan staat hoe de gemeente de komende 4-5 jaar de openbare ruimte gaat beheren en onderhouden. Belangrijke informatie voor dit plan komt uit de bewonersenquĂȘte, de buurtwandelingen en diverse meldingen van de afgelopen jaren. Bewoners worden de komende jaren ook weer betrokken bij de uitvoering van de deelprojecten.

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De eerste ronde in november of december en de tweede ronde begin 2017. De gemeente plaatst informatieborden voor de ophaalronde in uw wijk, zodat u weet in welke week u het blad in uw wijk kwijt kunt. Hieronder leest u meer over de aanpak van de gemeente en wat u zelf kunt doen met het blad in uw buurt.

Servicepunt voor de actieve kunstbeoefenaar, met praktische informatie voor en over de kunst- en cultuursector in Enschede. Ontdek welke initiatieven er zijn, raadpleeg de kennisbank en lees het laatste nieuws.

http://www.cultuurinenschede.nl/

This gallery contains 1 photo.

Ik Waak is het digitale burgerwacht platform waarmee buurtbewoners verslag kunnen doen van het laatste nieuws uit de buurt. Gebruikers kunnen via het platform anderen waarschuwen voor verdachte of gevaarlijke situaties. Samen maken we de buurt veilig en vertrouwd.

Het platform koppelt buurtbewoners automatisch aan elkaar op basis van hun thuislocatie. Het is hierdoor mogelijk om op eenvoudige wijze je buurtbewoners te waarschuwen of te informeren. Handmatig burgerwacht groepen organiseren en onderhouden is met deze applicatie verleden tijd!

De voorpagina van de applicatie geeft alle meldingen uit de buurt weer. Door het instellen van je thuislocatie en thuislocatie radius kun je aangeven uit welke buurt je meldingen wenst te ontvangen. Wanneer er nog geen meldingen bij je in de buurt zijn dan wordt de lijst aangevuld met uitgelichte meldingen uit alle regio’s van het land.

De applicatie ondersteunt push en pull notificaties waardoor meldingen direct worden verspreid onder de gebruikers, wel zo handig wanneer elke seconde telt. Je kunt plaatsen toevoegen aan je favorieten om relevante meldingen te ontvangen. Daarnaast kun je een thuislocatie en een thuislocatie radius instellen om op de hoogte te blijven van het nieuws uit de buurt.

Met de foto knop kun je gemakkelijk en snel een foto maken die bijgevoegd kan worden bij een nieuwe melding. Daarnaast kun je een locatie bijvoegen die automatisch wordt opgezocht. Het waarschuwen van buurtbewoners is met een klein aantal stappen snel gedaan. Heb je geen foto? Gebruik dan de menu optie ‘melding zonder foto’.

Ga de dialoog aan met buurtbewoners door op meldingen te reageren of door reacties te beantwoorden waarbij het tevens mogelijk is om een afbeelding bij te voegen. Ook reacties worden direct onder gebruikers verspreid.

This gallery contains 1 photo.

Samen bespreken van de concrete veranderingen in de openbare ruimte.

Vanaf 2015 is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Enschede veranderd door noodzakelijke bezuinigingen. Zo wordt er sinds begin 2015 bijvoorbeeld minder gras gemaaid en sinds het najaar minder vaak blad geruimd. Ook worden er sinds begin 2016 alleen nog
meldingen waarbij het gaat om de veiligheid gelijk in behandeling genomen. Andere meldingen worden meegenomen in de vaste onderhoudsrondes.

grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van grondwater binnen een begrensd gebied uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat binnen een gebied de verschillende aspecten van het grondwaterbeheer zoals grondwatergebruik, beekherstel, bestrijding van grondwateroverlast en beheer van grondwaterverontreinigingen in samenhang worden beschouwd en onderling worden afgestemd.